Praktijkgebieden

Coffee and Biscuits

Vervoer en infrastructuur is één van de belangrijkste praktijkgebieden van Essers Advocaten. Het gaat o.a. om i) de verlening van concessies en opdrachten in het openbaar vervoer, het collectieve taxivervoer en havendiensten en ii) om samenwerkingen en fusies in deze sectoren. Essers Advocaten kent de relevante markten en sectorwetgeving (zoals de Wet Personenvervoer 2000 en het EU Port Package) en beschikt over een grote ervaring in het procederen tegen toezichthouders (ACM en Europese Commissie).

Coffee and Biscuits

Productie van en handel in producten, de uitvoering van werken en de verlening van diensten is een breed praktijkgebied. Essers Advocaten kent veel van deze markten en werkt hierin zowel voor (internationale) concerns als voor middelgrote Nederlandse bedrijven, die de kwaliteit van haar diensten en haar ervaring waarderen. Deze diensten zijn o.a. advies en procederen bij aanbestedingen, de begeleiding van (grote) projecten en de melding van fusies en samenwerkingsverbanden bij mededingings-autoriteiten.

Coffee and Biscuits

De kennis van en ervaring met groothandel, distributie, detailhandel en franchise van Essers Advocaten is groot, onder andere als het gaat om supermarktartikelen, kantoorartikelen, financiële dienstverlening en farmaceutische producten. Essers Advocaten zorgt dat uw onderneming mededingingsproof werkt en houdt u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van mededinging en aanbesteding.

Coffee and Biscuits

Overheden en waterschappen weten Essers Advocaten te vinden voor specialistisch advies op het gebied van aanbesteding, staatssteun en markt & overheid tegen een concurrerend tarief. Een second opinion van Essers Advocaten kan helpen om knopen door te hakken bij aanbestedingen, de inrichting en structuur van overheidsbedrijven en bij grote projecten.

Coffee and Biscuits

Afvalbedrijven, energiebedrijven, drinkwaterbedrijven en OV-bedrijven verlenen openbare diensten. Zij opereren daarmee in een complexe juridische omgeving, waarin het algemene aanbestedingsrecht en mededingingsrecht een belangrijke rol spelen, naast de toepasselijke sectorwetgeving en het EU-recht. Essers Advocaten is dé specialist voor bedrijven die in een dergelijke omgeving werken. Een geïntegreerd advies voor de diverse rechtsgebieden ishaar handelsmerk.

Coffee and Biscuits

Mededinging en aanbesteding in de zorg en het onderwijs behoort tot de aandachtsgebieden van toezichthouders als de ACM en NZa. Essers Advocaten is o.a. een specialist op het gebied van de aanbestedingsplicht en op het gebied van fusies en samenwerkingsverbanden in deze sectoren. Zowel voor een (eenvoudig) aanbestedingsgeschil als voor een complexe fusie van zorginstellingen is Essers Advocaten uw advocaat.