Aanbesteding & Mededinging

Aanbesteding & Mededinging

Coffee and Biscuits

Het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht regelt de aanbesteding van opdrachten, concessies en raamovereenkomsten. Essers Advocaten begeleidt aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures en voorziet hun daarbij van advies en procesbijstand. Ook inschrijvers worden door Essers Advocaten bijgestaan. Bij hen gaat het vooral om de advisering rondom inschrijven en het procederen in kort geding.

Coffee and Biscuits

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van het kartelverbod, de gedragsregels Markt & Overheid en het verbod van misbruik van machtspositie. Ook het concentratietoezicht is bij de ACM ondergebracht. Essers Advocaten beschikt over grote en jarenlange ervaring in het bijstaan van ondernemingen in het kader van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en de handhaving daarvan door ACM en Europese Commissie.

Coffee and Biscuits

Het verbod van staatssteun en de aanverwante regelingen van diensten van algemeen (economisch) belang en Markt & Overheid behoren tot de kernexpertise van Essers Advocaten. Deze diverse praktijk varieert van advies bij lokale gebiedsontwikkeling tot advies over de toepassing van het verbod op fiscale staatssteun.

Coffee and Biscuits

De Wet Personenvervoer is van toepassing op het openbaar vervoer per bus en trein en het op collectieve taxivervoer. Essers Advocaten adviseert vervoerondernemingen, autoriteiten en taxibedrijven over de diverse aspecten van de Wet Personenvervoer 2000, waaronder mededinging, aanbesteding, concessies, vergunningen en contracten.

Coffee and Biscuits

In aanvulling op haar diensten aan zorginstelling op het gebied van het algemene mededingingsrecht biedt Essers Advocaten ondersteuning op het gebied van marktordening, waaronder meldingen van concentraties bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de toepassing van (andere) voorschriften van de Wet Marktordening Gezondheidszorg.

Coffee and Biscuits

Essers Advocaten adviseert handelsbedrijven en cöoperaties en brancheorganisaties in de sector Landbouw & Visserij over de regels inzake de EU-marktordeningen en het sectorspecifieke mededingingsrecht. Zij beschikt over ervaring met de betreffende procedures bij ACM, de Europese Commissie en Nederlandse en Communautaire rechters.