Aanbestedingsrecht


Het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht regelt de aanbesteding van opdrachten, concessies en raamovereenkomsten. Essers Advocaten begeleidt aanbestedende diensten bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures en voorziet hun daarbij van advies en procesbijstand. Ook inschrijvers worden door Essers Advocaten bijgestaan. Bij hen gaat het vooral om de advisering rondom inschrijven en het procederen in kort geding.

Diensten

 • Begeleiden van aanbestedingsprocedures en inschrijven
 • Procederen voor Nederlandse rechters en Hof van Justitie
 • Advies over Aanbestedingswet, aanbestedingsbeleid, inkoopcontracten en schaarse rechten
 • Aanbestedingsaudits (Maurice Essers is de eerste geregistreerde projectleider voor de NTA 8058:2010)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Redactie databank Inkoop & Aanbesteding, Reed Business
 • Vast medewerker aanbestedingsrecht voor Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
 • Rapporteur voor Nederland voor een rapport voor de Europese Commissie over de implementatie van de EU-aanbestedingsrichtlijnen in nationaal recht
 • Medewerker Tekst & Commentaar Aanbestedingswet, Kluwer
 • Medewerker Aanbestedingsrecht, SDU

Publicaties

Referenties

 • Essers is al jarenlang een bekende “litigator” in het aanbestedingsrecht. Zie www.rechtspraak.nl met als zoekterm “Essers” en u vindt de diverse uitspraken en resultaten;
 • Essers heeft de winnende inschrijver, een internationale onderneming, begeleidt bij de inschrijving op de aanbesteding van het CHARM programma van Rijkswaterstaat en de Engelse Highway Agency, en de winnende inschrijver, een Nederlandse onderneming, bij de inschrijving op de aanbesteding van een inentingsprogramma van het Britse ministerie van landbouw (DEFRA);
 • Aanbestedingsaudits werden uitgevoerd voor de gemeente Purmerend, de gemeente Rotterdam en voor ProRail;
 • Voor meer referenties of specifieke informatie: neem contact op met Essers Advocaten.