Marktordening (landbouw en visserij)


Het Markordeningsrecht bevat het sectorspecifieke recht voor bijvoorbeeld de zorgsector en de sector landbouw en visserij. Ook voor veel nutsbedrijven (utilities) is er marktordeningsrecht.

Diensten

  • Advies aan landbouw- en visserijorganisaties over de Europese marktordening
  • Opstellen van reglementen, statuten en dergelijk die EU-proof zijn voor deze organisaties.
  • Advies aan landbouw- en visserijorganisaties over de Europese marktordening

Referenties

  • Advies aan visserijorganisaties (platvis, garnalen) over EU marktordening en mededingingsrecht;
  • Begeleiden van organisaties bij informele zienswijze van ACM en bij beroep tegen boetebesluiten van de ACM wegens overtreding van het kartelverbod
  • Ondersteuning bij onaangekondigde bedrijfsbezoeken van toezichthouders;
  • Advies over veilingreglementen van visserijorganisaties.