Marktordeningsrecht (zorg)


Het Markordeningsrecht bevat het sectorspecifieke recht voor bijvoorbeeld de zorgsector en de sector landbouw en visserij. Ook voor veel nutsbedrijven (utilities) is er marktordeningsrecht.

Diensten

  • Advies aan zorginstellingen, zorgverzekeraars en brancheorganisaties in de zorg over uiteenlopende zaken als samenwerkingsverbanden, aanbestedingsplicht, contactonderhandelingen en toepassing van het concentratietoezicht
  • Advies en procederen over de Wet Marktordening Gezondheidszorg
  • Ontwikkeling en beheer van compliance –en klokkenluidersregelingen voor zorginstellingen

Publicaties

  • Oprichter van Vereniging voor Compliance in de Zorg
  • Bijdrage aan Handboek Compliance in de zorg over mededingingsrecht
  • Redactie Aanbesteding en Mededinging in de Zorg, Boom uitgeverij

Referenties

  • Begeleiding van fusie van grootste algemene ziekenhuis van Nederland;
  • Begeleiding van samenwerking van academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis
  • Begeleiden van fisue van AWBZ-instellingen
  • Procedure namens brancheorganisaties (NVZ en ZN) over aanbestedingsplicht van algemene ziekenhuizen en zorgverzekeraars