Mededingingsrecht


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van het kartelverbod, de gedragsregels Markt & Overheid en het verbod van misbruik van machtspositie. Ook het concentratietoezicht is bij de ACM ondergebracht. Essers Advocaten beschikt over grote en jarenlange ervaring in het bijstaan van ondernemingen in het kader van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en de handhaving daarvan door ACM en Europese Commissie.

Diensten

 • Begeleiden van bedrijven bij kartelonderzoeken door ACM en Europese Commissie;
 • Aanmelden van concentraties bij ACM en Europese Commissie;
 • Mededingingsproof maken van samenwerkingsverbanden;
 • Het ontwikkelen en invoeren van compliance programma’s;
 • Adviseren en procederen over de toepassing van het mededingingsrecht.

Lidmaatschappen

 • Essers is vast medewerker bij het tijdschrift Markt & Mededinging;
 • Essers is lid van de redactie van Mededinging in de Praktijk;
 • Essers en Kampschreur zijn lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht.

Publicaties

Referenties

 • Essers heeft sinds 1998 tientallen meldingen bij de ACM en de Europese Commissie verzorgd. Neem voor een overzicht van de lijst contact op met Essers Advocaten.
 • Essers heeft ook vele kartelonderzoeken voor ondernemingen begeleid, inclusief daaropvolgende procedures bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Neem voor een lijst met een beschrijving van de zaken en de behaalde resultaten contact op met Essers Advocaten.
 • Essers Advocaten is gespecialiseerd in het adviseren van francheorganisaties en andere (coöperatieve) samenwerkingsverbanden over hoe zij kartelproof kunnen opereren.
 • Essers Advocaten geeft regelmatmig compliance trainingen en verzorgt compliance programma’s voor middelgrote en grote ondernemingen.
 • Essers Advocaten waarborgt eventueel samen met lokale advocaten uw rechten bij (onaangekondigde) bedrijfsbezoeken door ACM of Europese Commissie. Neem contact op voor referenties, handleidingen en tips & tricks met Essers Advocaten.