Staatsteun


Het verbod van staatssteun en de aanverwante regelingen van diensten van algemeen (economisch) belang en Markt & Overheid behoren tot de kernexpertise van Essers Advocaten. Deze diverse praktijk varieert van advies bij lokale gebiedsontwikkeling tot advies over de toepassing van het verbod op fiscale staatssteun.

Diensten

  • Procederen voor of tegen partijen waarin staatssteun is of wordt verleend;
  • Advies inzake de toepassing van de staatssteunregels en regels inzake financiële transparantie, level playing field en gedragsregels Markt & Overheid;
  • Adviseren en procederen voor (of tegen) ondernemingen met bijzondere of exclusieve rechten en ondernemingen die diensten van algemeen (economisch) belang verlenen.
  • Adviseren en procederen in verband met civielrechtelijke aspecten van fiscale staatssteun.

Lidmaatschappen

  • Essers is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Staatssteun;
  • Essers rapporteerde de Europese Commissie over dehandhaving van het staatssteunrecht door Nederlandse rechters.
  • Essers is lid van het Landelijk Staatssteunnetwerk

Publicaties

Referenties

  • Begeleiden van grote projecten (haveninfrastructuur, sport –en beursaccommodaties, gebiedsontwikkeling, bouw van afvalcentrales).
  • Advies over civielrechtelijke aspecten van fiscale staatssteun in verband met handhaving van het staatssteunverbod door de Europese Commissie
  • Advies en procederen over reddingssteun aan ziekenhuizen.