Over ons

We geloven in een inclusieve samenleving en economie waaraan iedereen moet kunnen meedoen ongeacht achtergrond en capaciteiten en waarin solidariteit vanzelfsprekend is. In onze praktijk willen we aan een dergelijke maatschappij een bijdrage leveren door onze expertise daarvoor in te zetten. We nemen de doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook serieus:

  • We houden wekelijks een gratis sociaal spreekuur voor mensen in nood die we vervolgens zo goed mogelijk proberen door te verwijzen
  • We sponsoren een zorgbureau gehandicapten zich richt op participatiegerichte begeleiding van jongeren binnen jeugdzorg, WMO en WLZ
  • We zijn pro bono betrokken bij wetenschappelijk onderzoek om het aanbestedingsrecht en mededingingsrecht in te richten en (beleidsmatig) uit te voeren op een wijze die een inclusieve samenleving bevordert
  • We hanteren een sociaal tarief voor projecten op het gebied van aanbesteding en mededinging.die passen in onze doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • We zijn buiten onze werktijd via diverse bestuursfuncties actief in organisaties die zich voor de maatschappij inzetten

Voor nadere informatie over onze misse en onze visie op MVO, neem contact met ons op.