Groothandel & Detailhandel


Diensten

  • Advies over samenwerkingsverbanden van groothandel en franchisenemers en over overnames o.a. in de supermarktsector, financiĆ«le dienstverlening, automotive sector, elektronica, levensmiddelen, medische hulpmiddelen en farmaceutische producten;
  • Mededingingsrechtelijke toets van diverse types van joint ventures
  • Opstellen en mededingingstoets van contracten (samenwerkingsovereenkomsten, formuleovereenkomsten, leveringsovereenkomsten e.d.)

Lidmaatschappen

  • Juridische Commissie van de Nederlandse Franchise Vereniging (thans niet meer)

Referenties

  • Mededingingstoets van grote franchiseorganisaties bij burgerlijke rechter
  • Geschillen met franchisenemers over formuleverplichtingen en met retailers over afnameverplichtingen en assortimentsverplichtingen e.d.