Industrie, Bouw en Diensten


Bouw

Diensten

Essers Advocaten is met name actief in de GWW-sector en adviseert zowel aannemers als brancheorganisaties in de bouwsector.

 • Begeleiden van inschrijvingen op aanbestedingen en bij aanbestedingsgeschillen
 • Advisering inzake onderzoek naar bouwfraudes
 • Samenwerkingsverbanden, combinatievorming

Lidmaatschappen

Vereniging van Bouwrechtadvocaten

Publicaties

Referenties

 • Begeleiden van aannemerscombinaties bij de inschrijving op grote infrastructuurprojecten;
 • Aanbestedingsgeschillen bij de burgerlijke rechter (www.rechtspraak.nl).
 • Adviseren van en procederen namens aannemers in de bouwfraude en sectoronderzoeken van de ACM;
 • Lobby voor brancheorganisaties.

Gebiedsontwikkeling

Diensten

Essers Advocaten wordt door overheden en projectontwikkelaars ingeschakeld voor advies over de aanbestedingsplicht en over de staatssteunregels.

 • Advies over aanbestedingsplicht en staatssteun bij gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke herontwikkeling;
 • Begeleiden van aanbestedingsprocedures en inschrijvingen.

Publicaties

Jurisprudentie voor de gebieds- en projectontwikkelingspraktijk, Kluwer (samen met W.H.E. Parlevliet)

Referenties

 • Advisering bij ontwikkeling van stadhuizen en stadskantoren, Markthal, openbare parkeergarages, stadseinlanden, Ruimte aan de Rivier, (her)ontwikkeling van stationsgebieden etc

Industrie en handel

Diensten

Essers Advocaten begrijpt markt, sector en distributieketen en combineert sectorkennis en economisch inzicht met juridische kennis.

 • Meldingen van concentraties bij ACM en Europese Commissie
 • Mededingingsadvies over samenwerking in de distributieketen en over joint ventures

Referenties

 • Meldingen ACM en Europese Commissie op het gebied van o.a. bouwproducten, grafische sector, farmaceutische bedrijven, financiële dienstverleners, chemiesector, afvalverbranding etc.

Diensten

Diensten

Essers Advocaten staat diverse cliënten bij die in de dienstverlening actief zijn. Essers Advocaten adviseert regelmatig over de aanbesteding van IT-diensten.

Referenties

 • Ondernemingen op het gebied van beveiligingsdiensten, schoonmaakdiensten, geldtransportdiensten, financiële diensten, IT-diensten.