Overheid


Provincies, Waterschappen en Gemeenten

Diensten

Essers Advocaten vertegenwoordigt waterschappen, provincies en gemeenten bij aanbestedingsgeschillen en adviseert deze overheden over de aanbesteding van grote projecten.

 • begeleiding van aanbestedingen en marktconsultaties
 • Aanbestedingsgeschillen
 • Gedragsregels Markt & Overheid
 • Second Opinions
 • Aanbestedingsaudits

Publicaties

Referenties

 • Provincies
 • (Middel) grote Gemeenten
 • Advisering over aspecten van aanbesteding, markt & overheid, en staatssteun van waterschap in verband met de bouw en exploitatie van een Energiefabriek
 • Advisering van een drinkwaterbedrijf bij een samenwerking met een waterschap en gemeente op het gebied van integraal ketenbeheer

Europese Commissie en Rijksoverheid

Diensten

Incidenteel is Essers Advocaten ook actief voor de Rijksoverheid en de Europese Commissie.

 • Bijdrage aan wetenschappelijke rapporten
 • Second opinions
 • Aanbestedingsgeschillen

Publicaties

Referenties

 • Studies als nationaal rapporteur ten behoeve van de Europese Commissie op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun
 • Aanbestedingsadviezen voor een dienst van de Rijksoverheid