Utilities


Afvalsector

Diensten

Essers Advocaten adviseert de grootste marktspelers in Nederland en hun brancheorganisaties in het afvalbeheer over aanbestedings- en mededingingsrecht en over de gedragsregels inzake Markt & Overheid.

Referenties

 • Begeleiding o.a. van fusie AVR/Van Gansewinkel
 • Aanbestedingsgeschillen
 • Grote projecten (bouw afvalverwerkingsinstallaties)
 • Begeleiding Green Collecting Concept (duurzaamheidsinitiatief)
 • Wereldwijde meldingen Joint Venture plastic recycling

Energie

Diensten

Gedurende de diverse stadia van de liberalisering van de energiemarkten, adviseert Essers Advocaten energiebedrijven over aanbestedings- en mededingingsrecht.

Referenties

 • Energieproductiebedrijven
 • Energieleveranciers
 • Netbedrijven

Openbaar vervoer

Diensten

Essers Advocaten beschikt over een grote sectorkennis en is bij grote projecten meestal wel betrokken.

Referenties

 • Aanbestedingen van personenvervoer over water, weg en spoor
 • Advies over de exploitatie van de Betuweroute
 • Advies over de aanschaf van treinmaterieel en level playing field bij aanbestedingen

Drinkwaterbedrijven

Diensten

Ook in deze sector beschikt Essers Advocaten over een grote regulatoire kennis en was Essers Advocaten betrokken bij diverse initiatieven om marktwerking te bevorderen

Referenties

 • Drinkwaterbedrijven
 • Samenwerking met gemeenten en waterschappen
 • Exploitatie van leidingnetwerken voor industriewater
 • Advisering over Markt & Overheid