Zorg & Onderwijs


Zorg

Diensten

  • Advies aan zorginstellingen, zorgverzekeraars en brancheorganisaties in de zorg over uiteenlopende zaken als samenwerkingsverbanden, aanbestedingsplicht, contactonderhandelingen en toepassing van het concentratietoezicht.
  • Advies en procederen over de Wet Marktordening Gezondheidszorg.
  • Ontwikkeling en beheer van compliance –en klokkenluidersregelingen voor zorginstellingen.

Referenties

  • Procederen over aanbesteding van inkoop medische hulpmiddelen.

Onderwijs

Diensten

  • Advies en procederen voor scholen en andere onderwijsinstellingen op het gebied van het aanbestedingsrecht en aanbestedingsplicht.
  • Mededingingsanalyse advies over samenwerkingsverbanden.
  • Regulatoir advies (waaronder gedragsregels Markt & Overheid) en contracten.

Referenties

  • Advies en procederen voor leverancier van schoolboeken.
  • Procederen voor ROC over inkoop van ICT-diensten.